ĐAM MÊ NHIỆT HUYẾT CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MỚI

NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN CÁC SẢN PHẨM ÂM THANH HỘI NGHỊ TELEVIC TẠI VIỆT NAM            NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CÁC SẢN PHẨM ÂM THANH THÔNG BÁO AMBIENT TẠI VIỆT NAM            NHÀ TÍCH HỢP CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ, CAMERA QUAN SÁT, GIÁM SÁT AN NINH, ÂM THANH THÔNG BÁO, KIỂM SOÁT RA VÀO       

AIC đã xác định lĩnh vực công nghệ cao là ưu tiên hàng đầu, AIC đã tập trung vào các giải pháp:  Hoàn thiện, kiểm soát được công nghệ, tránh việc đưa vào các công nghệ cũ, lạc hậu, ô nhiễm môi trường. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao bao gồm: đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư và công nhân kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp công nghệ cao. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tài trợ cho các trường đại học vào chi phí nghiên cứu, lựa chọn, đánh giá công nghệ.

Tiếp cận những công nghệ tiên tiến để phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là tất yếu. Xây dựng và phát triển các “nhóm nghiên cứu mạnh” để thực hiện các nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Điện tử ứng dụng, cung cấp các giải pháp ứng dụng trong công nghiệp và đời sống của Việt Nam.