Ðam mê nhiệt huyết chinh phục đỉnh cao

CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ BẢO HÀNH BẢO TRÌ

 

·         Bảo trì khẩn cấp,

·         Sửa chữa linh kiện/thiết bị hỏng ...

·         Làm vệ sinh thiết bị

·         Kiểm tra hiệu năng

·         Cập nhật phần mềm điều khiển thiết bị …