PASSION ENTHUSIASM REACHING NEW HEIGHTS

AUTHORIZED DISTRIBUTOR OF TELEVIC CONFERENCE PRODUCTS IN VIETNAM          AUTHORIZED DISTRIBUTOR OF AMBIENT PUBLIC ADDRESS PRODUCTS         SYSTEM INTERGRATORS OF ELV, CCTV CAMERA, PUBLIC ADDRESS, ACCESS CONTROL SYSTEMS

Perimeter security, CCTV and access control system
Conference system, Projectors, Dedicated Screens
Public address, Prosound, Stage lighting system
PABX, LOCAL IT SYSTEM
Other systems & Sollutions
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
  • Support 01
    0913.211.510
  • Support 02
    0778.368.986
web site hit counter
Sản phẩm \ HT Âm thanh thông báo âm thanh ánh sáng biểu diễn \ Hệ thống âm thanh thông báo âm thanh biểu diễn \ AMBIENT – SYSTEM \ ABT-EOL
ABT-EOL

 Mô đun giám sát dòng:

  • Chứng nhận chuẩn EN 54-16;
  • Giám sát đường truyền của loa không cần đi dây bổ sung;
  • Cấp nguồn cho mô đun bằng bộ khuếch đại.

 

Features
Configurations
Manuals