Contact

Công ty TNHH Tin học Điện tử Công trình Tiên Tiến AIC
Tầng 2, Tòa nhà Trung tâm thông tin thương mại hàng hải quốc tế Hà Nội - Ocean Park.
Tầng 2, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Tel : 04. 35747.625/26 Fax : 04.35747.634
Email: contact@aictientien.com
Trung tâm bảo hành: aicsi_ttbaohanh@aictientien.com.vn