PASSION ENTHUSIASM REACHING NEW HEIGHTS

AUTHORIZED DISTRIBUTOR OF TELEVIC CONFERENCE PRODUCTS IN VIETNAM          AUTHORIZED DISTRIBUTOR OF AMBIENT PUBLIC ADDRESS PRODUCTS         SYSTEM INTERGRATORS OF ELV, CCTV CAMERA, PUBLIC ADDRESS, ACCESS CONTROL SYSTEMS

Contact

Công ty TNHH Tin học Điện tử Công trình Tiên Tiến AIC
Tầng 2, Tòa nhà Trung tâm thông tin thương mại hàng hải quốc tế Hà Nội - Ocean Park.
Tầng 2, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Tel : 04. 35747.625/26 Fax : 04.35747.634
Email: contact@aictientien.com
Trung tâm bảo hành: aicsi_ttbaohanh@aictientien.com.vn