PASSION ENTHUSIASM REACHING NEW HEIGHTS

AUTHORIZED DISTRIBUTOR OF TELEVIC CONFERENCE PRODUCTS IN VIETNAM          AUTHORIZED DISTRIBUTOR OF AMBIENT PUBLIC ADDRESS PRODUCTS         SYSTEM INTERGRATORS OF ELV, CCTV CAMERA, PUBLIC ADDRESS, ACCESS CONTROL SYSTEMS

Perimeter security, CCTV and access control system
Conference system, Projectors, Dedicated Screens
Public address, Prosound, Stage lighting system
PABX, LOCAL IT SYSTEM
Other systems & Sollutions
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
  • Support 01
    0913.211.510
  • Support 02
    0778.368.986
web site hit counter
Sản phẩm \ HT An ninh vành đai Camera quan sát kiểm soát ra vào \ Hệ thống báo động chống đột nhập \ HONEYWELL \ Cảm biến khói và nhiệt tăng dần ( lắp bên ngoài ATM)
Cảm biến khói và nhiệt tăng dần ( lắp bên ngoài ATM)
Features
Configurations
Manuals