Ðam mê nhiệt huyết chinh phục đỉnh cao

HT An ninh vành đai Camera quan sát kiểm soát ra vào
HT Âm thanh hội nghị trình chiếu màn hình hiển thị chuyên dụng
HT Âm thanh thông báo âm thanh ánh sáng biểu diễn
HT Tổng đài mạng máy tính
HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH HỘI NGHỊ
Hệ thống Smart Home, Smart Hotel, Smart City iNELS-ELKO
Hệ thống giải pháp điện nhẹ khác
HỆ THỐNG MÀN HÌNH LED HỘI TRƯỜNG, SÂN KHẤU, HỘI NGHỊ
Phân phối thiết bị điện dân dụng
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
  • Hỗ trợ 01
    0913.211.510
  • Hỗ trợ 02
    0778.368.986
web site hit counter
Sản phẩm \ HT Âm thanh thông báo âm thanh ánh sáng biểu diễn \ Hệ thống âm thanh thông báo âm thanh biểu diễn \ AMBIENT – SYSTEM \ VES SIP GATEWAY
VES SIP GATEWAY
  • Chỉ định“ Nhóm đi săn ”trong Cổng VES SIP của các vùng loa được lập trình trong phần mềm Selector MULTIVES / miniVES;
  • Khả năng đăng ký với nhà điều hành SIP và hệ thống tổng đài IP của bên thứ ba; 
  • Khả năng gọi qua đăng ký SIP hoặc trực tiếp sau địa chỉ IP (trong cùng một mạng);
  • Truyền giọng nói với hệ thống VES qua giao thức RTP.

 

Tính năng nổi bật
Cấu hình thiết bị
Tải về tài liệu