Ðam mê nhiệt huyết chinh phục đỉnh cao

HT An ninh vành đai Camera quan sát kiểm soát ra vào
HT Âm thanh hội nghị trình chiếu màn hình hiển thị chuyên dụng
HT Âm thanh thông báo âm thanh ánh sáng biểu diễn
HT Tổng đài mạng máy tính
HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH HỘI NGHỊ
Hệ thống Smart Home, Smart Hotel, Smart City iNELS-ELKO
Hệ thống giải pháp điện nhẹ khác
HỆ THỐNG MÀN HÌNH LED HỘI TRƯỜNG, SÂN KHẤU, HỘI NGHỊ
Phân phối thiết bị điện dân dụng
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
  • Hỗ trợ 01
    0913.211.510
  • Hỗ trợ 02
    0778.368.986
web site hit counter
Sản phẩm

 

LED LG LSCA029
Winners WSP2-10108
uniCOS T/MM10
Confidea FLEX
D-Cerno D SL
Plixus NP
ETH20MD Loud Special
ETH20MD Loud 24/48V DC
ETHY20MD Loud
ETH20MD Loud
ABT-T2520A
ABT-P10/P10P
ABT-W6W
ABT-EOL
SIP INTERCOM STATION
VES SIP GATEWAY
ABT-DMS-LCD
ABT-DFMS
miniVES 4002*
miniVES 4001*
miniVES 2001*
ABT-CU-11LCD
Giới thiệu về iNELS-ELKO
Hình ảnh quản lý năng lượng
RFTM-1
RFPM-2M
LARA Intercom
LARA radio
RFWD-100
RFSTI-11B
RFDA-73M
RFSA-11B
RFWB-20/G
EST3
IM3-20B
ADC3-60M
SA3-02M
CU3-02M
Giới thiệu về iNELS-ELKO
Giám sát năng lượng
Bàn phiên dịch nền tảng Plixus
Confidea T
Công nghệ mạng hội thảo Plixus
Confidea WCAP G3
ODCSA5500 - Bộ lựa chọn kênh đại biểu
FD-MV5B / FC-MV5B
FD-MV5BCS / FC-MV5BCS - Integrated panel for discussion, voting and interpretation
FD-M / FC-M - Integrated panel for discussion
Aladdin CHC 60pcs - Vali sạc pin
Aladdin RAD25 - Bộ phát hồng ngoại công suất cao
Aladdin T8
Aladdin BP - Rechargable battery for Aladdin receivers
Aladdin R8
Confidea BP - Battery Pack
Confidea CHC - Transport case
Confidea CHT - Charging Tray
Confidea DV G3
D-Cerno TC
Phần mềm dịch vụ và nhắn tin CoCon
Phần mềm quản lý tài liệu CoCon
Dante™ Audio Networking Card
Unicos F/MM
uniCOS Central unit
Confidea L-DIV/L-CIV
Confidea L-DV
Confidea L-CV
Confidea L-DI/L-CI
Confidea L-DD/L-CD
Televic D-Cerno CUR
D-Cerno CU
D-Cerno D/DL
D-Cerno C/CL
MIC38SL/50SL
Confidea CU
Confidea WCAP+
Confidea 2D2I
Confidea DIV/CIV
Confidea CV G3
Confidea CI/DI
Confidea DD/CD G3