Ðam mê nhiệt huyết chinh phục đỉnh cao

Tin tức

 CÔNG TY TNHH TIN HỌC ĐIỆN TỬ CÔNG TRÌNH TIÊN TIẾN AIC ĐƯỢC MỜI THAM DỰ “HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG NGƯỜI NỘP THUẾ THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT THUẾ NĂM 2017” VÀ VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN.

Để ghi nhận sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và người nộp thuế nói chung trong việc tuân thủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, Tổng cục thuế - Cục Thuế Hà Nội Tổ chức “HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG NGƯỜI NỘP THUẾ THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT THUẾ NĂM 2017” và đã lựa chọn 413 tổ chức, cá nhân (trong đó có Công ty TNHH tin học điện tử công trình tiên tiến AIC) đã có đóng góp cho ngân sách, có ý thức tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế.

 

Bằng khen là sự tuyên dương dành cho Công ty AIC Tiên Tiến. Ở đó có đội ngũ kế toán giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm cùng với sự chỉ đạo chặt chẽ, nhất quán từ Ban lãnh đạo Công ty, luôn sẵn sàng thực hiện tốt, nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật thuế.

Một số hình ảnh tiêu biểu tại Hội nghị tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách thuế năm 2017:

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội Nghị

 

 

Trong tương lai, Công ty TNHH tin học điện tử công trình tiên tiến AIC tiếp tục giữ vững và phát huy năng lực sản xuất kinh doanh, đoàn kết trong cộng đồng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế.

Tác giả: Hương Nguyễn