Ðam mê nhiệt huyết chinh phục đỉnh cao

Tin tức

Chế độ thai sản là vấn đề được tất cả chị em phụ nữ đang mang thai quan tâm, đặc biệt là các mẹ bầu đang phải đi làm. Hiểu về chế độ thai sản mới nhất giúp chị em tận dụng được quyền lợi nhà nước dành cho mình, từ đó có kế hoạch sinh nở phù hợp với công việc của mình và người thân.

Chị em trước khi có ý định mang thai hoặc đã mang thai được mấy tháng đầu, nên gấp rút đóng bảo hiểm thai sản hoặc bảo hiểm y tế để khi sinh con được hưởng những quyền lợi nhất định.

 

Chế độ thai sản mới nhất năm 2016 cụ thể như sau:

(Chế độ thai sản mới nhất này được áp dụng từ ngày 1/1/2016)

I. Đối tượng được hưởng chế độ thai sản

-         Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.

-         Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng

-         Cán bộ, công chức, viên chức.

-         Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

-         Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

-         Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

II. Điều kiện được hưởng chế độ thai sản

Thuộc một trong các trường hợp sau:

-         Lao động nữ mang thai.

-         Lao động nữ sinh con.

-         Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ.

-         Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi.

-         Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

-         Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

Trường hợp lao động nữ sinh con, mang thai hộ, nhờ mang thai hộ, nhận nuôi con nuôi thì phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con hay nhận nuôi con nuôi.

Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Lao động đủ điều kiện mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước khi sinh con, nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

III. Thời gian tối đa hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu

-         10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi.

-         20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi.

-         40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi.

-         50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

Thời gian hưởng chế độ khi sinh con:

-         06 tháng. (áp dụng chung cho các đối tượng lao động)

-         Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

-         05 ngày làm việc

-         07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

-         Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc.

-         Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

-         Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Thời gian hưởng chế độ nếu sau khi sinh con mà con chết:

-         04 tháng tính từ ngày sinh con nếu con dưới 02 tháng tuổi.

-         02 tháng tính từ ngày con chết nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên.

Thời gian hưởng chế độ nếu sau khi sinh con mà mẹ chết:

(Áp dụng cho trường hợp cha hoặc mẹ tham gia BHXH, cả cha mẹ đều tham gia BHXH)

-         Thời gian còn lại của người mẹ theo quy định về chế độ thai sản khi sinh con.

-         Trường hợp mẹ không đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản khi sinh con theo quy định nêu trên thì cha, người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi con đủ 06 tháng tuổi.

-         Nếu cha, người trực tiếp nuôi không nghỉ việc thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản với thời gian còn lại của mẹ theo quy định.

-         Trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Thời gian hưởng chế độ thai sản trong trường hợp nhờ mang thai hộ:

-         Từ thời điểm mang thai cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ mang thai hộ nhưng không vượt quá 06 tháng theo quy định nêu trên.

-         Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì người mang thai hộ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

-         Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi:

-         Cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

-         Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.

IV. Mức hưởng chế độ thai sản

-         100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

-         Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thỡ mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH.

-         Mức hưởng 1 ngày bằng mức hưởng chế độ theo tháng chia cho 24 ngày. Trường hợp có ngày lẻ thì mức hưởng chế độ theo tháng chia cho 30 ngày.

-         Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng BHXH.

V. Điều kiện lao động nữ sinh con đi làm trước thời hạn

-         Sau khi đó nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng

-         Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

VI. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản

-         Thời gian hưởng từ 05 – 10 ngày trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc.

-         Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

-         Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Sau khi sinh con, để được hưởng chế độ thai sản, chị em cần làm hồ sơ theo hướng dẫn của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Nhìn chung, luật thai sản năm 2016 đó có nhiều thay đổi có lợi hơn cho chị em phụ nữ. Trường hợp chị em nào không đi làm tại các doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước, không có bảo hiểm xã hội, hãy mua ngay thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện để được hỗ trợ kinh phí khi sinh nở. Hy vọng những thông tin về chế độ thai sản ở trên sẽ giúp ích được cho tất cả CBCNV Công ty nói chung và các chị em nói riêng.