Ðam mê nhiệt huyết chinh phục đỉnh cao

Tin tức

Televic Conference là thành viên của tổ chức Infocomm International.

Infocomm là một tổ chức quốc tế được thành lập từ năm 1939 với hơn 5000 thành viên.

Infocomm quốc tế cung cấp nhiều dịch vụ cho ngành công nghiệp âm thanh hình ảnh từ các văn phòng trên toàn thế giới. Những dịch vụ này bao gồm:

     - Giáo dục, bao gồm các khóa học kỹ thuật kinh doanh, trong các lớp học và trực tuyến
     - Nguồn lực, chẳng hạn như tiêu chuẩn AV, mảnh suy nghĩ nghiên cứu thị trường
     - Sự kiện, bao gồm hội nghị bàn tròn của địa phương và các chương trình thương mại quốc tế